Vol 12, No 2 (2015)

Edisi Juli 2015

DOI: https://doi.org/10.31315/telematika.v12i2

Table of Contents

General

Ali Tarmuji, Ilham Nurfuadi
159-166
Meiyanto Eko Sulistyo, Ristu Saptono, Adam Asshidiq
146-158
Bambang Sugiantoro
134-145
Bambang Yuwono, Simon Pulung Nugroho, Heriyanto Heriyanto
123-133
Awang Hendrianto Pratomo, Dessyanto Boedi Prasetyo, Nuryono Setyo Widodo, Indra Aprillinfanteri Army
107-122
Utaminingsih Linarti
99-106
Richki Hardi
82-98
Lisna Zahrotun
75-81