Vol 13, No 2 (2016)

Edisi Juli 2016

DOI: https://doi.org/10.31315/telematika.v13i2

Table of Contents

General

Oman Somantri, Slamet Wiyono, Dairoh Dairoh
PDF
59-68
Ni Nyoman Supuwiningsih
PDF
69-79
Meiyanto Eko Sulisyo, Ristu Saptono
PDF
80-92
Bambang Yuwono, Awang Hendrianto Pratomo, Heru Cahya Rustamaji, Puji Pratiknyo, Mochammad Assofa Indera Jati
PDF
93-98
Muhammad Nugraha
PDF
99-106
Ristu Saptono, Meianto Eko Sulistyo, Joko Susilo
PDF
107-122
Ristu Saptono, Meianto Eko Sulistyo, Nur Shobriana Trihabsari
PDF
123-133